среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy sztachety te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak że nieraz mało fachowym ślepiem trudno je rozróżnić.

Chociaż głazy sztachety te pochodzą z różnych epok i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bliźniaczo podobne, tak iż czasami mało biegłym okiem z trudem je odróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym maściom, bezproblemowej obróbce a także stosunkowo atrakcyjnej cenie. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najprościej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów towar ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym kruszy bądź od razu ociosuje, umieszcza na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przekazuje do miejsca budowy ogrodzenia plastikowe na plot i bramę ze sztachet. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak złączony spoiwem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Oprócz substancji zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się kolor skał na sztachetki PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa, przybierają one wówczas wielorakie atramenty czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze ułożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak pokaźnych złóż wycina się największe bloki, użytkowane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy wolno także siekać na sześciany o symetrycznych kształtach, używane potem w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno również je rozdzielać przy pomocy specjalnych klinów i dłut na małe, nieregularnych kształtów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztachety PCV stosuje się też wapienie - skały osadowe, powstałe spośród nagromadzonych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż i ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale także mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zachwalane na ogrodzenia z WinyluLipna na plot i bramę sztachetowa. Nadają się jednak głównie do stosowania wewnątrz, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie matowieją. Wapienie można zastosować do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej nadają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku a także naszych zamiłowań kształt kamiennych tafli może być różny – od łamanych, niesymetrycznych, aż po prosto przyciętych prostokątów lub kwadratów. Murki a także ogrodzenia PCV na plot i furtę ze sztachetek konstruuje się z kamieni przeróżnego obrysu, ułożonych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeżeli płot powstaje z fragmentów o nierównych konturach, trzeba je odpowiednio łączyć tzn. tak, by forma każdego następnego scalał się z poprzednim. Żeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe wyrwy w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie Poznań z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły albo pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać także do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do skał mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca oraz ujemnych temperatur migiem niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają także mchem a także wodorostami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań ewentualnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy ścierać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, bowiem na kamieniu mogą zostać ostre rysy. Wyspecjalizowane fabryki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego oczyszczania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pragniemy, ażeby głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий