среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku wypadków.

Konstrukcja plot z PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku przypadków.

Balustrady plastykowe na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi działkami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu a także planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych i jeśli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do budowy sztachetki z plastyku na plot i furtę ze sztachetek potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane sztachety PCV na plot i furtę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy projektowane sztachetki z plastiku na plot i furtkę ze sztachetekmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий